algemene voorwaarden|disclaimer |
Uw partner voor verbouw,renovatie en onderhoudswerkzaamheden

Disclaimer

De op de site getoonde informatie is door Bouwservice Tjepkema met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang toe wordt geboden.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site, wordt door Bouwservice Tjepkema afgewezen.

Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Home
verbouw
renovatie
onderhoud
informatieaanvraag
contact
projecten
<#alt#>
Bouwservice Tjepkema - Martinus de Boerstraat 26 - 9203 RD Drachten - email info@bouwservicetjepkema.nl
Tel:(0512)-544258 mobiel 06 - 2920 9400